การลงเวลาปฏิบัติงานวันนี้ 18 เม.ย. 67


ระบบลงเวลาปฏิบัติงานได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม
และกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะกลุ่มงานฝ่ายบุคคลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น